Inflation är ett problem för många företag

Med stigande priser är det många företag i landet som har svårt att konkurrera med större kedjor. Dessutom är det många hushåll som känner sig lite oroade ekonomiskt på grund av inflationen och väljer att hålla i sina slantar lite extra. 

Resultatet är att omsättningen hos många företag under svåra ekonomiska tider också blir väldigt ansträngd. Det finns en del hjälp att få och många bolag måste även toppa upp sitt kapital med ett företagslån för att man ska kunna hålla jämnt med bolagets utgifter.

Resultat av en stigande inflation

En inflation innebär ökade levnadskostnader, dyra bensinpriser och dessutom att många är tvungna att sälja sina fastigheter till under utgångspriset. Läs mer om fastighetslån här. Myndigheterna räknar alltid med en viss inflation, men i och med rådande krig i Ukraina är det framför allt priset för olja, gas och elektricitet som har försvårat det ekonomiska läget.

Inflationen som är över den beräknade marginalen (2%) kan leda till att Sverige går in i en lågkonjunktur. För ekonomin och läget i landet kan detta innebära en hel del risker och även kostnader eftersom arbetslösheten blir högre och invånarna inte har samma ekonomiska marginal efter att alla fasta utgifter har betalats.

Vad påverkar inflationen i landet?

Det är en hel del saker som påverkar inflationen i landet, inte minst händelser utomlands har betydelse för Sveriges ekonomiska läge. För inflationen som vi idag handskas med beror den framför allt på pandemin, då stor del av produktionen i världen var tvungen att stängas, vilket bidrog till att kostnaden för olika varor ökade kraftigt runt om i världen.

Under pågående invasion av Ukraina från Ryssland har också priset för naturgas och olja pressats upp, vilket i sin tur påverkar priserna för andra varor. Särskilt europeiska länder (inklusive Sverige) fick till följd av detta väldigt höga energi- och elpriser eftersom mycket av den el som används kommer från just Ryssland.

Hur mäter man inflationsnivån?

Det är SCB (Statistiska centralbyrån) i landet som ansvarar för att mäta hur inflationsnivån ser ut i landet. Till deras mätningar samlar man in information och använder sig av KPI (Konsumentprisindex), för att tydligt kunna se på vilken nivå inflationen ligger. 

KPI redovisas månadsvis och visar prisutvecklingen i landet för privat konsumtion, som till exempel olika matvaror, bensin och elkostnader. De nya priserna på varorna redovisas tillsammans med priset föregående år, vilket ger en bra överblick på hur prisförändringen ser ut. Denna mätning från SCB används sedan för flera olika ändamål och når den högre nivåer så kan det krävas åtgärder från regeringen för att inflationen inte ska leda till en lågkonjunktur i landet, vilket kan ha stora negativa effekter.

Inflation tros minska under 2023

Enligt senaste mätningar som har gjorts under året ser prognoserna dock bättre ut för resten av året och även kommande år. Både Riksbanken och Konjunkturinstitutet förutspår denna förändring vad gäller inflationen i landet, vilket både privatpersoner och företagare ser väldigt positivt på. Under årets sista månader tror man återigen att inflationsnivån ligger på den rekommenderade nivån av 2%.

Kikar man på resten av Europa så ligger även inflationen väldigt hög i många andra länder, där man har behövt sätta in liknande åtgärder för att minska risken för en lågkonjunktur. Även här tror man att det kommer att börja svänga och att inflationen kommer att börja avta under 2023. Så även fast det kanske går sämre som företag (aktiebolag, handelsbolag, enskild firma) under stunden, så är förhoppningen stor att framtiden ser lite ljusare ut!

Lämna en kommentar