Integritetspolicy

Integritetspolicy för Företagslån.io

1. Inledning

Företagslån.io, som drivs av Apx Group AB (”vi”, ”oss”, ”vår”), välkomnar dig. Din integritetsrätt är av största betydelse för oss. Den här integritetspolicyn klargör hur vi hanterar och skyddar de personuppgifter som vi samlar in från dig när du använder vår webbplats och tjänst för att jämföra företagslån online.

2. Vilken sorts personlig data samlar vi in?

När du interagerar med vår webbplats, inhämtar vi data som du aktivt tillhandahåller oss, som exempelvis ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Dessutom samlar vi in tekniska uppgifter om din enhet och ditt beteende på vår webbplats, inklusive din IP-adress, vilken webbläsare du använder, besökstidpunkt samt vilka sidor du besökt.

3. Användning av insamlad information

De uppgifter vi samlar in från dig använder vi för att leverera, optimera och personanpassa våra tjänster, svara på dina förfrågningar, skicka dig relevant information och marknadsföringsmaterial, förstå hur vår webbplats används samt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

4. Delning av din information

Vi kan komma att dela din information med våra pålitliga partners för att bistå oss i att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, genomföra analyser eller sända marknadsföringsmeddelanden. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas till tredje part.

5. Skydd av din information

Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot otillbörlig åtkomst, oavsiktlig förlust, felaktig användning eller förändring.

6. Dina rättigheter

Du har rätten att anmoda tillgång till, korrigering av, radering av dina personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och begära dataportabilitet. Du har också rätten att inlämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

7. Förändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras över tid. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

8. Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på: info (at) apxgroup.net

Ditt val av Företagslån.io för att jämföra företagslån online uppskattas mycket. Vi åtar oss att skydda och respektera din integritet.

Senast uppdaterad: 14 juli 2023