Så kan du öka omsättningen i ditt företag

Som företagsägare har man säkerligen som allra största målsättning att få sitt bolag att växa och öka sin omsättning. Som nystartat bolag kan det vara svårt att börja få snurr på sina affärer, men det finns en hel del verktyg och metoder som man kan använda för att företagets omsättning ska påskyndas snabbare.

Man kan vara bra på att driva bolag, utan att man är särskilt drivande på hur man kan få sitt företag lönsamt. Ibland kan till och med krävas att man snabbt ökar sitt kapital med hjälp av ett lån, för att till exempel kunna göra nödvändiga investeringar till en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller för marknadsföring av sina tjänster på ett bättre sätt. 

Vi listar här några saker som du kan pröva och som kan hjälpa dig att få snurr på företagets omsättning, med en förhoppning att också kunna plocka ut en större vinst ur bolaget. Dessa verktyg kan med fördel användas av båda småföretag, aktiebolag eller för dig som bedriver enskild näringsverksamhet!

Finansiera tillväxt med ett företagslån

Det blir allt vanligare att företag väljer att omsätta en tillväxt genom att ta ett företagslån. Eftersom intresset för denna typ av finansiering har växt så markant, finns det idag flera olika typer av lån som man kan välja mellan, beroende på vilken typ av företag som man har registrerat.

EU-lånet kan ge utökat startkapital

EIF (Europeiska Investeringsfonden) har tillsammans med EU lanserat en typ av företagslån för aktiebolag, som kan användas för att främja tillväxt av både mindre och större företag. Målet är att öka omsättningen med hjälp av detta lån på lång sikt för nya bolag på marknaden. 

Dessutom har lånet skräddarsytts lite extra för småföretagare, där man har möjlighet att låna med endast 20% i borgen och där EIF går in med resterande 80% i säkerhet för lånet. Fördelen är att man då kan förhandla fram ett bättre lånelöfte och hålla räntekostnaderna nere. För att ansöka om EU-lånet kan man bland annat skicka in en ansökan via låneförmedlaren Lendo.

Ansök om företagslån online

Marknaden online av företagslån är den del som genomgått den största förändringen och idag kan man ansöka om flera olika typer av företagslån via långivare online. Beroende på vilket typ av underlag du kan uppvisa och hur stor omsättning ditt företag har, har du lite olika lån att välja mellan. Just online är det enklare att jämföra olika avtal med varandra och hitta ett lånelöfte som passar ditt företag bäst.

Bidrag kan hjälpa ditt nystartade företag

Som nystartat bolag är det däremot inte alltid som man kan uppvisa en inkomst eller dokument för att man ska kunna låna pengar av en bank eller långivare. 

Många kommuner och andra myndigheter erbjuder därmed bidrag till dig som planerar att starta företag eller som nyligen lanserat ditt företag. Däribland kan man som företag på mindre tätbebyggda områden ansöka om ett så kallat “bidrag för glesbygdsföretag”, som inriktar sig särskilt på företag som vill bedriva sin verksamhet på mindre ort.

Metoder för att öka omsättningen i bolaget

Men det är inte heller som det krävs att man gör investeringar för att företagets omsättning ska öka. Ibland krävs det också att man gör indragningar eller skiftar prioriteringar inom bolaget för att se en tillväxt.

8 saker du kan göra för att öka omsättningen:

  1. Se över företagets utgifter och vart det kan göras indragningar.
  2. Förhandla med leverantörer för att hålla kostnaderna nere. Mer sparade pengar ger extra kapital som man kan investera tillbaka in i bolaget.
  3. Hitta det bästa sättet att marknadsföra era produkter eller tjänster till den målgrupp ni vill nå. Detta kommer i sin tur öka försäljningen.
  4. Lägg ner tid på marknadsundersökning och produktgranskning.
  5. Sänk räntekostnaden på dina redan tagna företagslån. Om man till exempel kan förhandla ner räntan, kan man spara många tusenlappar i månaden för högre lånebelopp.
  6. Leta efter en ny lokal till bolaget som främjar tillväxten.
  7. Produktutveckling har väldigt stor betydelse, så lägg lite extra fokus på just denna punkt för att veta vad ni ska prioritera som företag framöver. 
  8. Designa en ny hemsida som är SEO-optimerad och som är enkel att använda för dina kunder.

Alla företag har dock väldigt olika förutsättningar och det kan krävas en del andra förändringar för att en ökad omsättning blir högre prioriterat. Så anpassa justeringarna efter vad just ditt företag behöver för att främja tillväxten och få ett ökat kapital på köpet!

Lämna en kommentar