Vad menas med att ett företag sätts i konkurs?

Konkurs är vanligtvis någonting som man förknippar kan hända med företag om man inte har en bra översyn av bolagets kapital och utgifter. Men man kan också likaväl gå i personlig konkurs, där man har handlat över sina tillgångar eller förlorat sin huvudsakliga inkomstkälla. 

Som företag är det därför också viktigt att man är införstådd med vad som gäller om någon av sina kunder går i konkurs, samt hur processen att gå i konkurs som företag ser ut. Här går vi igenom vad det innebär att gå i konkurs!

Vad menas med begreppet konkurs?

När man pratar om en konkurs som inträffar för ett företag, så innebär det att företaget är så skuldsatt att deras tillgångar används för att betala av sin skuldsättning. Här kan du få bättre uppfattning om lån utan uc. Företaget ansöker om en konkurs till Tingsrätten, som sedan går igenom företagets ekonomi och därmed kan besluta om att en konkurs är enda alternativet och att företaget då också ska upphöra sin verksamhet.

Vem blir återbetalningsskyldig för skulderna?

Vad en konkurs innebär för ägaren av bolaget, beror väldigt mycket på vilken bolagsform företaget är registrerat som hos Skatteverket. Har man en enskild firma och tillgångarna man har i bolaget inte är tillräckligt stora för att betala tillbaka skulder blir man personligt återbetalningsskyldig. Har man däremot ett aktiebolag så har man inte samma ansvar som ägare. 

Vad gäller företagslån är det dock vanligt att någon högt placerad inom aktiebolaget går in som borgenär, vilket i sin tur innebär att den personen blir återbetalningsskyldig även vid en konkurs. Om tingsrätten också kan bevisa att personen som äger aktiebolaget har handlat väldigt oaktsamt i sina investeringar, kan denne personen också bli ansvarig för att betala tillbaka skulderna privat.

Hur kan ett företag hamna i konkurs?

En fråga som många kanske ställer sig är hur man egentligen kan gå i konkurs som företag. Självklart är det framför allt viktigt att man som företagare har ett bra öga för ekonomi och även tar genomtänkta beslut. Men även ekonomiska förändringar i världen och en hel del oförutsedda utgifter kan tvinga ett företag att gå i konkurs. 

Även fast konkurs har en väldigt negativ klang och många anser att det beror på att ägaren har vanskött sitt företag eller tagit för stora risker med sina investeringar, behöver det heller inte alltid så vara fallet. Det finns en mängd olyckliga situationer där man som företagare måste ansöka om en konkurs för att man har haft otur helt enkelt.

Om man är anställd på ett företag som är nära att gå i konkurs kan detta märkas på flera olika sätt. Företaget kanske plötsligt varslar anställda, drar in på bonusar eller utgifter eller om det är riktigt illa ekonomiskt i företaget kan det till och med vara svårt att få ut sin lön. Om man är anställd på ett företag som inte längre kan betala ut din lön, kan du kontakta Unionen för vidare hjälp med detta ärende. Det finns skydd för dig som arbetstagare, som ger dig rättigheter även fast det går dåligt för företaget ekonomiskt.

När det har beslutats om en konkurs

Så när Tingsrätten har beslutat sig för en konkurs, hur ser resten av processen ut för företaget?

Processen skiljer sig lite beroende på vilket typ av bolag man har. Som ägare av ett aktiebolag är det företaget som är registrerat som juridisk person. Efter att tillgångar och konkursboet har sålts för att betala av skulderna, så avskrivs företaget sina skulder och bolaget försvinner ur registren. Att fullfölja en konkurs kan ta lite olika lång tid, beroende på hur mycket tillgångar som ska säljas av.

Konkurs som enskild firma

Har man däremot en enskild firma, så får man sätta sig i personlig konkurs och ansöka om en skuldsanering för att bli kvitt företagets skulder. Även här kan det beslutas om att sälja dina privata tillgångar för att kunna betala av delar eller hela skulden som din firma har dragit på sig. Resten kan du behöva betala tillbaka genom att beviljas en skuldsanering och därmed leva på existensminimum under 5 år. Därefter kommer lånen att skrivas av och du blir kvitt bolagets skulder.

Om man har en enskild firma är det därför ännu viktigare att man har bra koll på företagets ekonomi, eftersom man blir personligt återbetalningsskyldig när företaget går sämre. Läs mer om lån med betalningsanmärkning här.

Tänk på detta för att undvika en konkurs

Som företagsägare vill man såklart undvika att sätta företaget i konkurs så gott man kan. Främst är det viktigt att man är väl insatt i företagets ekonomi, att man inte ansöker om företagslån med en avbetalningsplan som man inte har råd att följa och även säkerställer att det hela tiden finns en bra buffert i företaget som man kan använda om det skulle gå lite sämre. 

Ta inga onödiga risker och fokusera på att ständigt utveckla din firma så att omsättningen håller sig på en stabil nivå!

Lämna en kommentar