Fastighetslån – företagslån för att köpa fastighet

Som företag kanske det uppstår en situation där du gärna vill köpa en fastighet till din verksamhet.

Du kan använda ett lån för att finansiera till exempel köp av villor, fritidshus, bostadsrätter eller företagslokaler. Men det är också ganska vanligt för företag att ansöka om ett lån för att kunna köpa en helt ny fastighet eller när man planerar att bygga nytt.

Vi ger dig här all information som kan vara viktigt att ha i åtanke när du jämför marknadens olika företagslån för fastigheter. Detta ska du tänka på för att kunna göra det bästa valet för ditt bolag:

fastighetslån

Hur fungerar det när man ska köpa en fastighet som företag?

Det finns lite olika anledningar till varför du kan behöva investera i en fastighet till ditt bolag. Kanske det är för att företaget ska ha passande lokaler att bedriva sin verksamhet från. En del företag inriktar sig också på att köpa fastigheter som man sedan renoverar och säljer mot en vinst.

De flesta bolag har dock inte det kapital som krävs för att kunna köpa en fastighet utan att finansiera detta med ett företagslån. Det är här som fastighetslån till företag kommer in i bilden och är skräddarsydda lån för bolag.

Har du en enskild firma kan du även ansöka om bolån eftersom företagets- och din privata ekonomi är mer sammanvävd än när du till exempel äger ett aktiebolag.

Oavsett företagsform har du möjlighet att ansöka om ett fastighetslån som passar dig och den fastighet som du planerar att köpa.

Har ditt företag rätt ekonomi för fastighetsköp?

Första steget är dock att säkerställa att ditt företag har rätt ekonomi för att kunna ha råd att ta ett lån.

Bolagets kreditvärdighet och bokslut spelar också in när du ansöker om fastighetslån. För en större möjlighet att få ett bra lånelöfte med låg ränta är det vanligt att man som ägare av företaget går in som personlig borgen.

För att du inte ska fastna i några lånefällor eller riskera att inte kunna betala lånet som planerat är det viktigt att du aldrig lånar över företagets omsättning och tillgångar.

Som ägare är det också fördelaktigt att se över sin privatekonomi om man går i personlig borgen för lånet. Att ha detta i åtanke innebär att du kan låna med mindre risker. Välj också en återbetalningstid som passar ditt företags ekonomi.

Krav för att kunna få ett fastighetslån

et finns en del generella krav som ditt företag måste uppfylla för att du ska kunna ta ett fastighetslån. Utöver dessa kan vald långivare eller banken du väljer också ha ytterligare krav som du måste uppfylla.

Det är alltid viktigt att du läser igenom kraven innan du skickar in en ansökan om företagslån för att köpa fastighet. Dels för att kunna säkerställa att du har alla dokument som krävs för att du ska kunna få ett bra lånelöfte. Men också för att du ska ha tid att kunna jämföra olika långivare som du har att välja mellan.

Generella grundkrav för fastighetslån till företag:

  • Ditt bolag måste vara registrerat i Sverige.
  • Gillig bolagsform (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag).
  • Krav på omsättning (varierar mellan olika långivare och banker).
  • Krav på säkerhet i många fall (pant eller personlig borgen).

Olika fastigheter som man kan låna till

Behovet av fastighet ser väldigt olika ut mellan olika bolag i Sverige och det finns flera olika godkända val av fastigheter som du kan använda ett fastighetslån till.

När du ansöker om fastighetslån med säkerhet kan du vanligtvis belåna mellan 60-80% av fastighetens värde. Du har inte möjlighet att låna lika mycket om du tar ett fastighetslån utan säkerhet.

Fundera på om du vill köpa redan färdigbyggda lokaler, renovera eller bygga en fastighet från grunden som därmed blir helt skräddarsydd för dig. När du vill köpa fastighet som företag kan du kika på följande alternativ:

  • Lager eller kontor för din verksamhet.
  • En hyresfastighet som du då har möjlighet att hyra ut.
  • En privatbostad.
  • Skogsfastighet eller ett lantbruk.
  • Markyta om du planerar att bygga fastigheten från grunden och behöver finansiering för detta.

Räntor på lån för att köpa fastighet

När du ansöker om fastighetslån kan du tilldelas en av flera olika räntor på lånet. Det är vanligt att du får en fast ränta eller rörlig ränta på fastighetslån och möjligheten att få en lägre ränta är god eftersom du har bostaden som säkerhet för lånet.

Både små och större företag har möjlighet att finansiera en fastighet genom att teckna ett fastighetslån och för många bolag är det ofta det enda alternativet.

Men hur påverkar då de olika ränteformerna den månatliga betalningen på lånet och vilken typ av ränta är det bästa valet vad gäller fastighetslån?

Rörlig ränta på företagslån

Ser man statistiskt så är det mer förmånligt att ha en rörlig räntesats på ett fastighetslån. Trots att räntan på lånet kan förändras, finns det fortfarande krav på ett maxtak på räntesatsen för att den inte ska kunna skena iväg.

När du har en rörlig räntesats påverkas den av det rådande ekonomiska läget i landet och styrräntan. Tecknar du ett fastighetslån med rörlig ränta och maxtak förhandlas räntan om var tredje månad. Välj en återbetalningstid på lånet som inte innebär några risker för ditt företags ekonomi.

Fast ränta på företagslån

Fördelen med att ha en fast ränta på lånet är att det blir enklare för dig att sätta en bra budget. Betalningen till vald långivare eller banken är samma varje månad och du slipper några ekonomiska överraskningar.

Däremot är det oftast mer kostsamt i det långa loppet att ha lån på fastigheten med en fast eller bunden ränta.

Se över vilken typ av ränta som är mer ekonomiskt fördelaktigt för ditt bolag och jämför också flera olika långivare för att kunna göra ett bättre val.

Vanliga frågor om företagslån för att köpa en fastighet

Om man planerar att använda företagslånet för att finasiera en fastighet kan det uppstå en hel del frågor. Beroende på vilket typ av företag du har ser också dina förutsättningar till att låna pengar lite olika ut. Detta är några vanliga frågor om företagslån som brukar dyka upp när man ska köpa en fastighet:

Vad innebär gröna fastighetslån?

Med gröna fastighetslån menar man en fastighet som ska användas i något miljövänligt syfte eller som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Kraven på fastigheten du köper är att den ska ha en miljöcertifiering och även ha energiklass A eller B för att du ska kunna ansöka om ett grönt fastighetslån till ditt bolag.

Kan man som aktiebolag köpa en fastighet?

Om du har ett aktiebolag kan du köpa en fastighet av lite olika slag. Bland annat kan ett lån finansiera ett inköp av företagslokaler eller annan fastighet. Aktiebolaget blir därmed ägaren av bostaden och kommer att kunna användas som en form av pant och säkerhet för lånet. Fördelen är att detta kan hjälpa dig att få ett bättre lånelöfte.

Hur mycket pengar kan man låna för att köpa fastighet?

Hur mycket du har möjlighet att låna till din finansiering av fastighet beror dels på om du har någon säkerhet på lånet, men också hur ditt företags omsättning ser ut. Det är alltid viktigt att du baserar valet av fastighetslån på ditt företags ekonomi och inte sätter bolaget i några ekonomiska risker.

Kan man ta lån som företag för att köpa en privat fastighet?

Du kan ha möjlighet att ta ett fastighetslån för att köpa en privat fastighet. Köper du fastigheten som ett aktiebolag är det dock företaget som står som ägare på bostaden. Allt detta är värt att tänka på när du ansöker om ett fastighetslån.

Kan man låna till kommersiella fastigheter till sitt företag?

Du kan ta ett fastighetslån för köp av kommersiella fastigheter som till exempel fritidshus, ombyggnation, bostadsrätter eller jordbruksfastigheter. I praktiken kan du använda ett företagslån till vilka typer av fastigheter som helst. Hitta ett bra val för dig och fundera också på om det krävs säkerhet på lånet eller inte.