Allt fler företag ansöker om lån

Enligt de senaste mätningarna som har gjorts av SCB (Statistiska Centralbyrån), är det idag allt fler företag som väljer att ansöka om något typ av lån. Detta kan då antingen vara ett specifikt företagslån, EU-lån eller privatlån som också kan vara ett bra alternativ. 

Under februari 2022 låg mätningen på den allra högsta nivån någonsin, vilket såklart påverkar lånemarknaden och även utvecklingen av olika bolag i landet. Men finns det då några risker med att allt fler företag ansöker om lån och finns det någon orsak till denna markanta ökning av låneansökningar?

Runt 12% av företag har lån

Den tydliga ökningen av företag som väljer att låna visar att det idag är runt 12% av bolag som har något typ av lån. Detta kan då till exempel vara ett lån som används för finansiering av inköp eller för expansion av bolaget. Lånet har då väldigt stor betydelse för att företaget ska ha det kapital som krävs för att kunna expandera.

Företag såg en möjlighet att expandera

Men hur kommer det sig då att det är allt fler företag som väljer att ansöka om lån? En stor anledning är framför allt att många företag efter pandemin såg en möjlighet att öka sin omsättning efter att ekonomin successivt börjat återhämta sig igen. Med hjälp av ett lån kan bolaget göra nödvändiga inköp, expandera och satsa lite extra på marknadsföring.

Även det instabila läget i landet har bidragit till att många företag måste ansöka om lån för att helt enkelt gå runt i dagsläget. Med en minskad omsättning under en tid, har det varit svårt för många företag att kunna betala nödvändiga utgifter som personalkostnad och hyra av lokaler. Tills läget har stabiliserats igen hjälper företagslån många bolag att kunna fortsätta sin verksamhet utan att behöva göra stora indragningar. 

Riksbanken ger stöd till banker

För att uppmuntra banker att erbjuda företagslån till bolag under ett mer oroligt ekonomiskt läge, har Riksbanken valt att ge stöd till banker. Detta är för att bidra till att minska risken för en lågkonjunktur och ökad arbetslöshet i landet. Programmet från Riksbanken påbörjades under pandemin och fram till idag kan man tydligt se en markant ökning i antalet företag som väljer att ansöka om ett lån.

Företagslån kan ge en del fördelar

Men även fast lån har ett väldigt dåligt rykte av många, så är faktiskt också företagslån nödvändigt i många fall för många bolag, och för vissa även utan UC. Företagslån kan ge lite olika typer av fördelar om man säkerställer att det används på rätt sätt. Vanligt är till exempel att företag använder lånet som buffert för att kunna betala sina vanliga utgifter varje månad. Men utöver detta har man också ett extra kapital för att kunna göra nödvändiga investeringar som krävs för att bolaget ska kunna växa.

För att man ska kunna låna på ett tryggt och säkert sätt är det dock nödvändigt att man överväger alternativ till lån, ser över bolagets ekonomi för att säkerställa att det inte finns några stora risker med att ta ett lån och baserar lånet på sin verksamhet. Om lånet används på ett genomtänkt sätt, kan det faktiskt hjälpa ditt företag att nå helt nya nivåer!

Lämna en kommentar