Företagslån till aktiebolag – Rätt lån till ditt företag

Som aktiebolag kan det finnas flera olika situationer där du kan behöva ansöka om ett företagslån. Valet av företagslån skiljer sig också en del från om du har en egen firma och där din privatekonomi är inbakad i ditt företag på ett helt annat sätt. Företagslån till aktiebolag innebär istället att det är företaget som bär det yttersta ansvaret för att betala tillbaka lånet.

För att du ska ha möjlighet att välja ett mer förmånligt lånelöfte och ett företagslån som passar ditt bolag är det dock en del saker som du bör tänka på innan du ansöker. Det är alltid viktigt att du har företagets ekonomi i åtanke. Det ställs också en del grundkrav från långivaren och banken på dig som låntagare för att du ska få låna pengar och få en ansökan beviljad.

När kan ett aktiebolag behöva ansöka om företagslån?

Alla företag är uppbyggda på lite olika sätt och därför är det viktigt att du också väljer en låneform som passar ditt bolag och att företaget har möjlighet att betala tillbaka lånet som planerat.

Men i grund och botten är det vid ungefär samma situation som ett aktiebolag kan behöva ansöka om ett företagslån och detta är för att få en ökad företagskassa. Anledningen till varför ett bolag ansöker om företagslån kan däremot skilja sig åt. Hur pengarna ska användas är upp till företagets ägare att besluta och hur lånet bäst kan fördelas inom bolaget.

Vanliga orsaker till att ta ett företagslån för aktiebolag:

  • Ekonomisk svacka där man behöver täcka upp en minskad omsättning med ett företagslån.
  • Renovering av företagslokaler eller lagerutrymme.
  • För marknadsföring av företaget eller för att inleda en ny kampanj.
  • Investering inom företaget (till exempel inköp av nya maskiner för nystartat aktiebolag).
företagslån för aktiebolag

Så väljer du det bästa företagslånet till ditt aktiebolag

Företagslån till aktiebolag skiljer sig ganska mycket från andra klassiska lån som privatlån, snabblån eller mikrolån som man kan ansöka om som enskild firma eller icke företagsägare.

Eftersom lånet måste betalas tillbaka av aktiebolaget är det inte den som ansöker om företagslånet som bär ansvaret för att betala tillbaka enligt rådande avbetalningsplan. Däremot är det viktigt att du jämför företagslån till aktiebolag för att kunna välja det bästa lånet för företagets ekonomi. Detta ska du tänka på innan du ansöker om lånet:

Jämför företagslån på marknaden

Det finns flera olika sätt för ett aktiebolag att öka sin likviditet. Att ta ett företagslån är ett bra alternativ, så länge man säkerställer att man har möjlighet att betala tillbaka lånet som planerat.

Som nystartat aktiebolag kan det till exempel finnas ett behov av att göra flera större inköp för att man ska komma igång med företagets verksamhet. Du har olika långivare och banker att välja mellan, där utbudet av företagslån till aktiebolag också ständigt växer.

För att ge dig en bra överblick på marknaden är första steget därför att jämföra olika lån som inriktar sig till aktiebolag. Detta kan innebära att du får bättre chanser till att få ett bra lånelöfte, lägre ränta och en avbetalningsplan som passar just ditt företag.

Välj en avbetalningsplan som passar ditt företag

När du skickar in en ansökan till banken eller långivaren är det viktigt att du väljer en löptid på lånet som passar ditt företags ekonomi. Det kan kännas lockande att välja en kortare avbetalningstid eftersom lånet då kostar företaget mindre.

Men en längre tid innebär i många fall fler fördelar eftersom det är enklare att balansera ut bolagets ekonomi om den summa man måste betala varje månad är lägre.

Jämför räntan på olika lån

Det är inte bara lånevillkoren som kan skilja sig väldigt mycket mellan olika långivare på marknaden. Den ränta som du erbjuds vid en ansökan kommer också skilja sig väldigt mycket. För att få en bra ränta krävs det att företaget kan uppvisa rätt dokument, har en god omsättning och även en bra affärside som banken eller långivaren kan basera avtalet på.

Men andra faktorer som också har stor betydelse är företagets kreditvärdighet. En lägre kreditvärdighet innebär att det är svårare att få en lägre ränta på företagslånet, men däremot är det fortfarande möjligt att få lånet godkänt hos många långivare där räntan då blir något högre eftersom det innebär fler risker att låna ut till ditt bolag.

Det är fördelaktigt om du inte väljer första bästa lån som du erbjuds. Att jämföra räntan (särskilt den effektiva räntan) innebär att du kan välja ett bättre lån för ditt bolag och som också är mer förmånligt.

Ta endast lån som bolaget behöver

Det kan kännas lockande att ansöka om ett högre lånebelopp än företaget faktiskt är i behov av. Men ha i åtanke att lånet alltid behöver betalas tillbaka och att det krävs att företaget har det kapital som behövs för att kunna följa avbetalningsplanen som du har skrivit under.

Så behöver ditt bolag låna 1 000 000 kronor eller ett mindre belopp på några 1 000 kr? Detta är viktigt att du funderar och gör en budget efter innan du börjar leta efter ett passande lån med eller utan uc.

Vad krävs för att man får ett företagslån som aktiebolag beviljat?

När ett aktiebolag skickar in en låneansökan gör alltid långivaren eller banken en bedömning om huruvida ditt företag har rätt förutsättningar eller inte för att betala tillbaka lånet. Banken avgör detta genom att väga in faktorer som ditt företags återbetalningsförmåga, om någon har gått i borgen för lånet eller det finns en säkerhet för lånet. Om du inte har ett nystartat aktiebolag väger man också in bokslut och balansräkning i processen.

Din ansökan om företagslån baseras därmed på flera faktorer så att företaget får ett lånelöfte som är mer anpassat efter bolagets ekonomi och er omsättning.

Grundkrav för att kunna ta ett företagslån som aktiebolag

När du ansöker om ett företagslån som aktiebolag är det en del grundkrav som ditt bolag måste uppfylla för att få en ansökan beviljad.

Det kan även vara bra att skicka in andra styrkande dokument för att visa att ditt aktiebolag har det kapital som krävs för att få långivaren att känna sig trygg att låna ut till dig. Detta kan till exempel vara en detaljerad affärside, bokslut eller bolagets balansräkningar. Även om detta inte efterfrågas kan det öka din kreditvärdighet när du ansöker om ett lån hos en långivare som erbjuder företagslån för aktiebolag.

Detta är några grundkrav för att man ska få ett företagslån beviljat:

  • Bolaget måste vara registrerat i Sverige.
  • Bolaget måste ha ett företagskonto.
  • Bolaget måste vara registrerad som en giltlig bolagsform.
  • Bolaget måste vara aktivt och ha ett organisationsnummer.

Utöver detta kan också vald långivare eller bank välja att sätta andra krav som obligatoriska inskickade dokument eller att en personlig borgen ska uppges, där vald person går i borgen för lånet vid en utebliven betalning.

Företagslån till aktiebolag med säkerhet

I många fall är det mer förmånligt att ha en säkerhet för lånet som exempelvis maskiner, ett varulager, personlig borgen eller att ha en fastighet som säkerhet. Att ansöka med säkerhet som till exempel personlig borgen innebär att risken att låna ut till ditt bolag är mindre och detta kan ge dig en bättre ränta. En egen juridisk person för aktiebolaget kan alltså gå i borgen för att betala lånet när bolaget inte har möjligheten.

Räkneexempel på företagslån:

Lånebelopp – 2 000 000 kronor

Räntesats – 6,5%

Månatliga avgifter – 59 kronor

Löptid – 10 år

Betalas varje månad – 22 710 kronor

Totala kostnader för lånet – 2 725 151 kronor

Ränta på företagslån till aktiebolag

Precis som när du ansöker om ett lån som enskild firma eller privatperson adderas det en avgift eller ränta på lånet. Företagslån aktiebolag har vanligtvis en av följande tre räntesättningar:

Bunden ränta: När du ansöker om ett företagslån som har en bunden ränta betyder detta att en fast ränta läggs på årligen på lånet för att täcka upp kostnader hos den långivare du väljer. Om du vill betala tidigare än löptiden specificerar kan detta göras mot att en ränteskillnadsersättning betalas in till banken eller vald långivare av aktiebolaget.

Rörlig ränta: Lån med denna typ av räntesättning baseras på marknadsräntan. Däremot finns det alltid ett maxtak på hur mycket räntan kan öka under en tidsperiod och i de flesta fallen är en rörlig ränta mer förmånligt för aktiebolaget. Däremot varierar den månatliga kostnaden för lånet, vilket gör det lite svårare att sätta en företagsbudget.

Månadsavgift: En del långivare på marknaden väljer att istället för en ränta att ta ut en månadsavgift på lånet. Fördelen är att du får en direkt överblick på hur mycket du måste betala in varje månad.

Alternativ till företagslån för aktiebolag

Om du får en låneansökan nekad behöver detta inte innebära att ditt företag inte har möjlighet att ta ett lån eller att det inte finns någon chans att rädda aktiebolaget från de ekonomiska svårigheterna. Det finns några alternativ till företagslån som du kan använda dig av istället.

Factoring blir allt vanligare hos aktiebolag och innebär att ett finansbolag gör ett fakturaköp. Detta innebär att du inte behöver invänta att fakturorna betalas av kunderna. Väljer du factoring utan regress bär du heller inte något ansvar för fakturan om kunden inte skulle betala i tid eller en betalning helt skulle utebli.

Vanliga frågor om företagslån till aktiebolag

Det är en hel del vanliga frågor som brukar komma upp inom ämnet företagslån till aktiebolag. För att du ska kunna låna pengar på ett mer ansvarsfullt sätt listar vi här de mer frekventa frågorna om lån till aktiebolag.

Hur mycket kan man låna som aktiebolag?

Det finns en tumregel som långivare och banker oftast förhåller sig till vid lån till aktiebolag. Detta är ett maximalt lånebelopp på 10% av bolagets årliga omsättning. Vilka krav som långivaren ställer på dig för att lånet ska godkännas varierar mellan olika aktörer och detsamma gäller räntan.

Vad händer om man inte kan betala tillbaka lånet?

För att kunna låna pengar med mindre risker är det viktigt att du inte tar ett företagslån med en avbetalningsplan som du inte har råd att följa. En utebliven betalning av lånet kan leda till ökade kostnader i samband med lånet, påminnelseavgift och även betalningsanmärkningar som kan påverka företagets framtida chanser till att ta ett lån.

Vem går i personlig borgen för lånet?

Det krävs inte att någon går i personlig borgen när man ansöker om företagslån till aktiebolag. Det är större chans att man får bättre villkor om någon går i personlig borgen som en form av säkerhet för lånet. Den som går i personlig borgen är då ansvarig för att betala tillbaka lånet. Flera personer kan också gå i borgen.

Kan man som företag låna pengar till andra företag?

Som aktiebolag kan man låna ut till andra företag. Det gäller däremot att man skriver ett avtal om hur lånet ska betalas tillbaka och hur många 1 000 kronor som betalas tillbaka varje månad till bolaget, samt vilken ränta som adderas. Det är viktigt att lånet inte påverkar ditt företags kassaflöde eller ekonomi negativt.

Kan en aktieägare låna ut pengar till aktiebolaget?

Det finns en möjlighet för delägaren eller i vissa fall finns också en chans för aktieägare att låna ut pengar till företaget när det finns behov för detta. Det finns ingen gräns för hur mycket pengar som man kan låna ut till företaget, utan detta bör istället baseras på företagets ekonomiska situation och behov.