Vad innebär fastighetskrediter?

Finansieringen för företag kommer i lite olika former. Två av de kanske största alternativen är företagskrediter och företagslån när man som bolag behöver göra någon form av investering eller täcka upp för sina utgifter. Men utbudet är idag väldigt stort och även begreppet fastighetskrediter brukar bli allt vanligare på marknaden, trots att det fortsatt är lite av en mer nischad finansieringsmetod för nybyggen eller förvärv inom byggbranschen.

Fastighetskrediter är skräddarsydda för aktiebolag eller annan form av bolag som har som verksamhet att investera i fastigheter, alternativt även för lite större bolag som kräver en investering för att skapa nya lokaler eller varulager för att kunna expandera sin verksamhet.

Fastighetskrediter jämförs oftast med klassiska krediter, men fungerar trots allt på ett lite annorlunda sätt. Vi går igenom allting som du behöver veta om fastighetskrediter och hur de eventuellt kan bidra till en kommande expansion av ditt bolag.

Att bygga nytt är en stor investering

Det finns en hel del olika scenarion då det krävs större finansiering, att bygga nya lokaler eller att investera i en fastighet till sin verksamhet är en av dessa. Men även större bolag sitter oftast inte på tillräckligt stort kapital för att kunna betala för detta ur egen ficka. 

Det är här som fastighetskrediter blir en aktuell lösning för många byggen, för att helt enkelt projektet ska kunna finansieras. Hur fungerar då dessa fastighetskrediter och vilka krav ställs det för dig som kredittagare?

För många projekt är det fastighetsägaren (ditt företag) som går in med en viss del av kapitalet, resterande del belånas genom till exempel ett fastighetslån. Detta vägs sedan upp av fastighetskrediter, vilket ökar finansieringsgraden för investeringen och innebär att din verksamhet inte behöver stå på hela belåningen. Denna extra finansiering kan användas vid förvärv för att öka hävstången för projektet, bland annat genom att man planerar att rusta upp en äldre byggnad och göra om dessa till kontorslokaler som man kan hyra ut.

Krav för att få en fastighetskredit beviljad

Att få en fastighetskredit beviljad är dock inte alltid en självklarhet. Det är en hel del punkter som man måste uppfylla, för att en fastighetskredit ens ska vara aktuellt som finansieringsform för fastigheten. Dessa krav är bland annat att:

  • Fastigheten måste finnas på svensk mark.
  • Företagets ekonomi måste vara stabil för att krediten ska beviljas.
  • Tidig erfarenhet inom liknande projekt är ett krav i många fall.
  • Företaget måste gå in med en lika stor del av investeringen som långivaren.

Fastighetskrediter med säkerhet för långivaren

Eftersom lånebeloppet för dessa byggprojekt uppgår till väldigt höga nivåer, är det vanligt att det krävs någon form av säkerhet på krediten. Lån med fastighetskrediter är oftast ganska flexibla och man har därmed som bolag möjlighet att komma fram till ett skräddarsytt avtal som passar er.

Några alternativ till säkerhet för fastighetskrediter är till exempel pantbrev, ägarborgen eller aktiepant. Läs mer om utan säkerhet här.

Vilka bolag kan dra nytta av fastighetskrediter?

Att använda sig av en fastighetskredit kan därför göra en planerad fastighet möjlig. Det är också särskilt en del bolag som kommer att dra extra nytta av fastighetskrediter. Detta är då för projekt som inkluderar nyförvärv eller där man planerar att bygga en ny byggnad som kräver en större grad av finansiering.

Huruvida en fastighetskredit kan vara en bra lösning för ert kommande byggprojekt eller nyförvärv, bör därför baseras på lite olika faktorer. Oavsett projekt är det viktigt att du tänker igenom alla möjliga alternativ, för att kunna låna med mindre risker. Även om ditt företag går in med en mindre andel av finansieringen, har ni ändå ett ansvar för att projektet ska kunna fullföljas och att pengarna ska betalas tillbaka till långivaren. Så tänk igenom vilka alternativ som finns och jämför också olika fastighetskrediter med varandra. 

Lämna en kommentar