Krav för företagslån med säkerhet och dess fördelar

Precis som när man ansöker om ett lån på ett högre lånebelopp finns det många långivare som ställer krav på låntagaren om säkerhet. Just företagslån kan uppgå till flera miljoner kronor och är därmed ett krav för att långivaren ska känna sig trygg med att låna ut pengar till ditt företag genom företagslån. Ifall ditt företag då inte skulle ha möjlighet att följa avbetalningsplanen efter en tid och betalningar uteblir, kan långivaren använda denna säkerhet för att få sina pengar tillbaka. 

Som låntagare ger det också en del fördelar med att ta ett företagslån med säkerhet. I kombination med en bra kreditvärdighet anser långivaren att din återbetalningsförmåga ser väldigt bra ut, vilket kan hjälpa till att hålla kostnaderna och framför allt räntan på lånet nere.

Så hur fungerar företagslån med säkerhet och vilka krav måste man uppfylla för att få sin ansökan om lån godkänd?

Två olika varianter av säkerhet på lånet

När man tar ett lån med säkerhet så kan långivaren godta två olika varianter av säkerhet för att din ansökan ska beviljas. Dessa två olika former av säkerhet kallas för borgen och fast egendom. Om man som företag kan uppvisa flera typer av säkerhet ökar detta också i sin tur dina chanser att underteckna ett bra lånelöfte. 

De två säkerhetsformerna innebär lite olika saker för ditt företag i samband med lån. Här går vi igenom hur dessa två säkerhetsformer skiljer sig från varandra.

Borgen

Ett företagslån med borgen innebär att någon med en personlig koppling till bolaget går in som personlig borgen på lånet. Ifall företaget inte skulle ha möjlighet att betala, blir det istället personen som står skriven på borgen som blir återbetalningsskyldig för lånet. Vanligast är då att man som VD eller styrelseledamot åtar sig borgen för lånet.

För borgen finns det två olika typer av återbetalningsansvar som personen som går i personlig borgen har. Antingen undertecknar man ett lån med enkel borgen, vilket innebär att långivaren endast kan kräva att borgensmannen ska betala när företaget kan uppvisa att de inte har möjlighet. Ett annat alternativ är proprieborgen, vilket betyder att långivaren när som helst kan kräva en betalning av personen som står med på lånet. Långivaren bär då inget ansvar att undersöka huruvida en betalning från företaget är möjligt eller inte och det går att ansöka med betalningsanmärkning.

Fast egendom

En annan vanlig säkerhet för lån är fast egendom. Detta är endast valbart om företaget har tillgångar i form av till exempel en fastighet eller liknande, läs mer om fastighetslån här. Utöver egendom kan man också gå in med någon annan form av pant för lånet, som bland annat maskiner, verktyg eller varulager. Om man ansöker om lån som enskild firma, kan man också använda sitt privata boende som en form av säkerhet för företagslån.

Om du planerar att låna ett högre lånebelopp, kan det vara värt att se över möjligheten att använda både en fast egendom och borgen för lånet. Detta ökar då dina chanser att få lånet godkänt, men kan även resultera i ett bättre lånelöfte.

Säkerhet för moderbolag

Om man ansöker om ett företagslån till ett dotterbolag, kan man också sätta moderbolaget som borgen för lånet. I ett aktiebolag kan då aktierna hos moderbolaget kan då användas för att betala tillbaka lånet ifall företaget inte skulle ha möjlighet. Lånar du som nystartat företag, kommer detta också öka dina chanser att hitta ett mer förmånligt lånelöfte.

Varför krävs det säkerhet för att låna som företag?

Det finns flera anledningar till att det oftast sätts krav på säkerhet när man lånar som företag. En stor bidragande orsak är att säkerheten på lånet ger långivaren ett ökat skydd, eftersom ett företag annars kan försätta sig i konkurs och därmed inte längre bli återbetalningsskyldig. Detta gäller då inte om man har en enskild firma, där företaget står skrivet på dig som privatperson blir du automatiskt återbetalningsskyldig ifall ditt företag inte längre skulle ha råd att betala på lånet.

För att skapa en tryggare lånemarknad för både långivare, banker och låntagare är krav om säkerhet därför väldigt hög och framför allt när man lånar som ett nyregistrerat bolag.

Flera fördelar med ett företagslån med säkerhet

Att låna med säkerhet öppnar upp möjligheten för fler bolag att låna pengar. Kanske man precis har startat upp företaget, men behöver låna till en kommande lansering eller investering. Men dessutom får man fördelen att det påverkar hur säkert det känns för en vald långivare att låna ut pengar till ditt bolag. Det går även att göra utan UC och utan säkerhet

En långivare som ser risker med att låna ut pengar till dig, kommer att addera en högre ränta för att helt enkelt kompensera upp risken med att lånet inte betalas tillbaka i fullo. Att istället välja ett lån med säkerhet ökar dina chanser att få ett bättre lånelöfte och kan därmed spara pengar i det långa loppet. Så om ditt företag behöver låna ett högre lånebelopp, se över möjligheten att låna med säkerhet.

Lämna en kommentar